ESKİŞEHİR 10 PARMAK KLAVYE KURSU

KİMLER KATILABİLİR
Zabıt Katipliği, Danıştay, Yargıtay sınavları ile memur olmak isteyenler, on parmak klavye yazmak isteyenler kursumuza katılıp profesyonel olarak on parmak yazmayı öğrenebilir.

 

ON PARMAK KURSU İÇERİĞİ
TANIM 10 parmak kursu, kişilere 10 parmak klavye yazabilme becerisi kazandırıp; iş, ticari ve günlük hayatta kullanılan yazışmaların hızlı ve noksansız yürütülmesini sağlayan, 10 parmak kursu ile ilgili iş alanlarında çalışabilecek bilgili ve becerikli meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlayan eğitim ve öğretim programıdır.

AMAÇLAR Bu kursu başarı ile tamamlayan kursiyer;
1. Standart Türk (F) klavyeyi tanır, çalışma esaslarını kavrar.
2. Standart Türk (F) klavyede on parmak yazabilme ve beceriyle kullanabilme alışkanlığını kazanır.
3. Bir 10 parmak kullanan kişi gerekli olan temiz, planlı ve düzenli çalışma yapar.
4. İşin zamanında ve noksansız olarak bitirilmesi sorumluluğunu kazanır.
5. İş ve ticari hayatta kullanılan yazışmaları öğrenir.
6. Doğru ve süratli yazı yazma becerisinde en üst düzeye ulaşır.
7. Bu program sonunda kursiyerlerin büyük bir çoğunluğu tekniğine uygun olarak bakmadan 10 parmakla 3 dakikada 70-120 kelime yazar.
8. 10 Parmak Klavye yazma mahareti kazandırıp meslek sahibi olmalarını, meslek sahiplerinin de daha ehil olmalarını ve 10 Parmak Klavye yazmalarını sağlar.

UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Standart Türk klavyesine göre, klavyeye bakmadan 10 parmak metoduyla yazma tekniği verilecektir. Doğru teknik ve sürat kavramı geliştirilecektir.
2. Klavye öğretimine yeterli zaman ayrılıp, hızlı bir şekilde geçilmemeli her derste bir önceki dersin kısa tekrarı yapılmalıdır.
3. Klavye öğretimi bitirildikten sonra, klavye tekrarı yapılacak (en fazla 12 saat), basitten zora doğru düz metinlerin yazdırılmasına geçilmeyecek, ancak tekrar yoluyla iyice kavratıldıktan sonra düz metinlerin yazdırılmasına geçilecektir.
4. Kursiyerlerin sürat grafiği kullanarak kendi çalışma ve sürat seyrini takip etmeleri sağlanacaktır.
5. 10 (on) Parmak dersinde öğretim metodu dersi derste öğrenme-öğretme ilkesi esas alınacaktır.

 

 

EĞİTİMİ KİMLER VERİYOR?
On Parmak F Klavye eğitimlerimizi alanında dereceleri olan F Klavye uzmanı eğitimcilerimiz tarafından verilmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ NEDİR?
Zabıt Katipliği sınavına hazırlık on parmak kursumuzun toplam süresi 40 saattir. Bu süre haftada 6 saat günde 3 saat sürmekte ve 7 haftada eğitim sona ermektedir. Fakat icra katipliği sınavından dolayı yoğunlaştırılmış program uygulanmaktadır

 

EĞİTİMİN SONUNDA ALACAĞINIZ SERTİFİKALAR
Kursumuz Türkiye'de ilk kez MEB Onaylı F Klavye sertifikası verebilen Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurstur. Bu sebeple MEB onaylı F Klavye Sertifikası veriyoruz. Ayrıca Eğitimi başarı ile tamamlayan ve devam şartını karşılayan tüm kursiyerlerimize KURS KATILIM BELGESİ verilmektedir. 
 
 
Eskişehir Zabıt Katipliği Kursu, Eskişehir Zabıt Katipliği 10 Parmak Klavye Kursu, On parmak Klavye Kursu, Eskişehir 10 parmak.Klavye Kursu