ESKİŞEHİR BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU

KİMLER KATILABİLİR?
Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanlar içindir. Eğitim sonunda katılımcılarımız muhasebe mantığını kavramış, genel anlamda muhasebe bilgisine sahip ve en az 3 program üzerinde teorik ve pratik geliştirmiş olacaklardır.

 

KURS İÇERİĞİ
• Muhasebenin temel kavramları muhasebe usul ve esasları
• Tek düzen muhasebe uygulama açıklamaları tekdüzen hesap çerçevesi hesapların açıklanması
• TDHP hesaplarının işleyişi kayıt düzeni ve defterleri
• Aralıklı Envanter Yöntemleri
• Sürekli Envanter Yöntemleri
• Açılış ve Kapanış bilançosu
• Dönem sonu işlemleri
• Mali tablolar ilkeleri
• Ücret Bordrosu hazırlanması ve Muhasebe kayıtları
• Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması
• VUK ve TTK göre tutulması gerekli olan defterler tastik ve diğer kanuni hükümler
• Ticari Belgeler
• Banka, Kasa, Stok, Cari, Çek-Senet Takibi
• Fatura Düzenleme, Giriş ve Çıkışlarınını bilgisayar ortamında yapmak
• Gerçek Evraklarla bilgisayar ortamında kayıt yapma
1- Logo Muhasebe Programı
2- Eta Muhasebe Programı
3- GMSS5 Muhasebe Programı
4- Zirve Muhasebe Programı

 

EĞİTİMİN TOPLAM SÜRESİ
Eğitimin toplam süresi 2,5 aydır. Toplam 160 saatlik eğitim verilmektedir.
 
ESKİŞEHİR BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU