Hasta ve Yaşlı Refakatçısı Kursu

Hasta ve Yaşlı Refakatçısı  Kurs Programının Amacı:

Hasta ve Yaşlı Refakatçısı  Kursu sağlık kurumlarında, bakımevleri,hastaneler ve kliniklerde hasta ve yaşlıların bakımıyla alakalı durumlarda istihdam edilmek üzereHasta ve Yaşlı Refakatçısı yetiştirmek

 Hasta ve Yaşlı Refakatçısı  Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

 1. Yaşlı anatomisi

 2. Hasta anatomisi

 3. Psikolojik metodlar

 4. Yaşlı ve yaşlı hasta psikolojisi ve yaklaşımlar

 5. Sosyal problemler

 6. Metodlar

 7. Arkadaşlık

 8. Kendini ifade

 9. Kişisel özellikler ile ilgili bilgi sunma/edinme

 10. Kişisel özellikleri tespit etme

 11. Kişisel özellikleri tespit kontrol listesi

 12. Genel vücut bakımı

 13. Yatak yarası pansumanı

 14. Saç bakımı

 15. Ağız bakımı

 16. El ve ayak bakımı

 17. Banyo

 18. Yatak içinde döndürme

 19. Yatak içinde pozisyon verme

 20. Yatak içinde oturtma

 21. Hastayı giydirme

 22. Yaşlı ve hastalara mönü hazırlama

 23. Yaşlı ya da hastanın yemeğini yedirebilme

 24. Besinler

 25. Yaşlı mönüsü

 26. Hasta mönüsü

 27. Yatak masası kullanma

 28. Besleme

 29. Beslenme ile ilgili bilgileri sunma/edinme

 30. Beslenme işlemleri yaparak gösterme

 31. Beslenme kontrol listesi

 32. Şuursuz hastalara bakabilecektir.

 33. Komplikasyon takibi

 34. Şuursuz hastalıklar

 35. Şuursuz hastalıklarla ilgili bilgileri sunma/edinme

 36. Şuursuz hastalara bakım işlemlerini yaparak gösterme

 37. Şuursuz hastalarda komplikasyon takibi yapma

 38. Özel durumlarda bakım kontrol listesi

 39. İlk yardım çantası hazırlayabilecektir.

 40. Suni solunum yapabilecektir.

 41. Pansuman yapabilecektir.

 42. Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım

 43. İlk yardım

 44. Suni solunum

 45. Pansuman

 46. Kırık çıkıklar

 47. Isı Ölçme

 48. Nabız ölçme

 49. Solunum sayma

 50. Kan basıncı ölçme

 51. Tansiyon ölçme

 52. Sargı ve bandaj yapma

 53. Suni teneffüs

 54. Kalp masajı

 55. Sedye kullanma

 56. İlk yardım ile ilgili bilgileri sunma/edinme

 57. İlk yardım işlemleri

 

Hasta ve Yaşlı Refakatçısı Kurs Programı Süresi:

Programın süresi 4 aydır.

Kimler Katılabilir:

 • En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,

 • Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Sertifikası almak isteyenler,

 • Hasta ve Yaşlı Refakatçisi ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

 

İstihdam Alanları:

 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,

 • Bakımevleri,

 • Evde bakım,

 • Hastaneler,

 • Geronto-psikiyatri klinikler,

 • Huzurevlerinde çalışabilirler.

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • İki adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.